GDPR

Podmienky spracúvania osobných údajov používateľov a návštevníkov na webe www.voge-slovensko.sk

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Gorex Slovakia s.r.o. , so sídlom Čajákova 20, Bratislava 811 05, IČO: 51793458, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka 129406/B (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom, keď je to nutné z hľadiska oprávnených záujmov spoločnosti Gorex Slovakia s.r.o., ako je to uvedené nižšie, a keď vaše právo na ochranu údajov neprevažuje nad našimi záujmami

Prečo a na čo spracovávame tvoje osobné údaje?

 • Aby sme spravovali zdroje Online obsahu na webe www.voge-slovensko.sk
 • Aby sme mohli zlepšovať a optimalizovať Online obsah a výrobky a služby spoločnosti Gorex Slovakia s.r.o.
 • Na riešenie tvojich požiadaviek, dotazov a sťažností
 • Na uskutočnenie našich obchodných operácií, analýzu a vývoj produktov, či služieb
 • Aby sme ťa mohli požiadať o tvoj názor alebo účasť v prieskumoch o našich motocykloch, výrobkoch alebo službách
 • Aby sme upozornili predajcov značky Voge na akékoľvek pripravované služby, skúšobné jazdy alebo iné dohodnuté stretnutia týkajúce sa teba alebo tvojho motocyklu
 • Aby sme ťa kontaktovali kvôli dôvodom uvedeným vyššie (priamo alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu Voge, alebo jeho zástupcu) prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.

Ako dlho uchovávame tvoje osobné údaje?

Tvoje osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho ako je to potrebné na splnenie účelu, pre ktorý sme ich získali a to aj na účely splnenia akýchkoľvek zákonných požiadaviek. Pre určenie primeranej lehoty uchovávania tvojich osobných údajov zvážime množstvo, povahu a jejich citlivosť, potenciálne riziko neoprávneného použitia alebo sprístupnenia tvojich osobných údajov a zároveň či nie je možné cieľ, pre ktorý spracúvame tvoje osobné údaje dosiahnuť inými prostriedkami a platnými zákonnými požiadavkami. Za určitých okolností môžeme tvoje osobné údaje anonymizovať, aby už nemuseli byť spájané s tvojou osobou, v takom prípade ich môžeme použiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti Gorex Slovakia s.r.o.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľ webhostingu spoločnosť Active 24
 • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva.
 • Naši predajcovia uvedení na webe: https://www.voge-slovensko.sk/kupit/

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké tvoje osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.